W XXI wieku, jak nigdy wcześniej, firmy zmuszone są maksymalnie wykorzystywać tkwiący w nich potencjał. Sukces osiągają te podmioty, które w sposób najbardziej efektywny gospodarują swoim mieniem i zasobami. Niejednokrotnie przedsiębiorcy stają przed zadaniami lub problemami, które w pierwszej chwili wydają się przekraczać zakres ich możliwości, czy to finansowych, czy organizacyjnych lub też stanowią zbyt duże obciążenia pod innym względem. W takiej sytuacji warto zwrócić się o poradę biznesową, która pozwoli zaktywizować potencjał Państwa firmy w sposób najbardziej optymalny do realizacji danego zagadnienia, a w konsekwencji pomóc przezwyciężyć trudności i zrealizować zakładane cele.

Doradztwo biznesowe może okazać się szczególnie pomocne w przypadku:

 • podjęcia decyzji o rozpoczęciu nowego biznesu;
 • reorganizacji wewnętrznej firmy;
 • reorganizacji procesu produkcji, dystrybucji lub świadczenia usług;
 • przeprowadzania szczególnie istotnej transakcji lub inwestycji;
 • przekształcenia, połączenia lub zmiany struktury właścicielskiej przedsiębiorstwa;
 • przeprowadzenia zmiany pokoleniowej w przedsiębiorstwie (sukcesja w biznesie);
 • realizacji wszelkich innych nietypowych lub istotnych dla przedsiębiorstwa procesów.

KWK Legal oferuje usługi doradztwa biznesowego, które wspierają Państwa we wszelkich aspektach działalności przedsiębiorstwa, a w szczególności w zakresie przekształceń majątkowych i prawnych, reorganizacji, czy zmian kadrowych. Nasze działania nie ograniczają się do analizy prawnej przedstawionego nam zagadnienia. Zamiast tego aktywnie poszukujemy dla naszych klientów takich rozwiązań, które pozwolą przeprowadzić planowane transakcje nie tylko optymalnie prawnie i podatkowo, ale również z uwzględnieniem procesów zarządzania ryzykiem i spójności działań ze strategią rozwoju przedsiębiorstwa.

Nasza działalność w zakresie doradztwa biznesowego obejmuje szeroką gamę usług, takich jak:

 • doradztwo strategiczne;
 • analiza zarządzania ryzykiem;
 • przeprowadzanie i opiniowanie procesów outsourcingu;
 • zarządzanie zespołami pracowników;
 • doradztwo w pozyskiwaniu środków pieniężnych;
 • doradztwo w zakresie przeprowadzenia zmiany pokoleniowej w biznesie (sukcesja biznesu);
 • szkolenia w zakresie prawa, podatków i finansów.

Nie sposób podać jednolitej definicji doradztwa biznesowego. Rozumiejąc potrzeby przedsiębiorców, nasze usługi dostosowujemy do potrzeb konkretnych klientów. Rozwiązania przez nas proponowane są nowatorskie, kreatywne i przede wszystkim skuteczne.

Doradztwo biznesowe nie jest domeną zarezerwowaną wyłącznie dla korporacji. Stworzenie długoterminowej strategii rozwoju, reorganizacja i optymalizacja działalności firmy, to rozwiązania, które pozwolą firmie skutecznie wykorzystać potencjał własny, a w konsekwencji uzyskać przewagę nad konkurencją.

Służymy Państwu naszym doświadczeniem, tak aby możliwe było szybsze i bezpieczne osiągnięcie zamierzonych celów. Łączymy w jednym miejscu wiedzę prawną, podatkową, rachunkową oraz wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami, dzięki czemu możemy zaproponować efektywne rozwiązania spełniające oczekiwania przedsiębiorców

Wspólnikiem kierującym działem doradztwa biznesowego jest doradca podatkowy Przemysław Włodarczyk

 

Poniżej znajdują się foldery informacyjne dotyczące usług świadczonych przez dział doradztwa biznesowego KWK Legal.