Obsługa prawno-podatkowa

Stała obsługa prawna pozwala przedsiębiorcom uzyskiwać porady w istotnych kwestiach w krótkim okresie czasu, co pozwala na sprawne podjęcie decyzji w oparciu o jak najszerszy zakres informacyjny.

Świadcząc usługi bieżącej pomocy prawnej, nasza kancelaria udziela szybkich porad prawnych i podatkowych, odpowiadając na bieżące potrzeby przedsiębiorców.

W ramach świadczonej przez nas pomocy prawnej:

  • formułujemy i opiniujemy wszelkie umowy;

  • udzielamy porad w zakresie między innymi prawa spółek handlowych, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa podatkowego; 

  • przygotowujemy projekty wszelkich dokumentów korporacyjnych, takich jak uchwały wspólników, protokoły zgromadzeń wspólników, uchwały zarządu i rady nadzorczej, wezwania na posiedzenia i zgromadzenia, etc.;

  • przeprowadzamy wszelkie rejestracje w Krajowym Rejestrze Sądowym i reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach rejestrowych;

  • reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały, w postępowaniu o wyłącznie wspólnika ze spółki;

  • doradzamy w zakresie odpowiedzialności karnej przewidzianej za naruszenie przepisów kodeksu spółek handlowych.

Obsługa księgowa

Korzystanie z usług księgowych firm zewnętrznych pozwala spółce skupić się na prowadzeniu efektywnej działalności, która jest istotą prowadzonych przez nią interesów, a jednocześnie ograniczyć koszty związane z samodzielnym prowadzeniem działu księgowego w firmie.

Nasza kancelaria może świadczyć usługi księgowe, tak w zakresie podatkowej księgi przychodów i rozchodów jak i pełnych ksiąg handlowych.

W połączeniu z doradztwem prawnym i podatkowym, usługi świadczone przez naszą kancelarię pozwalają w sposób bezpieczny i zgodny z prawem zoptymalizować płatności w zakresie danin publicznych.

Wspólnikiem kierującym działem spółek jest doradca podatkowy Przemysław Włodarczyk

 

Poniżej znajdują się foldery informacyjne dotyczące usług świadczonych przez dział prawa cywilnego i spadków KWK Legal.