Transakcje wiązane

Niejednokrotnie współpracujące podmioty planują szereg wzajemnie powiązanych transakcji, które zmierzają do wspólnie ustalonego celu. Harmonogram przeprowadzenia takich transakcji często rozłożony jest na okres wielu miesięcy, a czasem nawet lat. W takich sytuacjach warto upewnić się, że planowane transakcje właściwie zabezpieczają Państwa interesy w kontekście całokształtu planowanych umów, jak i czy są pożądane ze względów podatkowych.

Nasz kancelaria specjalizuje się z znajdywaniu alternatywnych, optymalnych podatkowo rozwiązań dla transakcji wiązanych. Nasi prawnicy tworzą efektywne podatkowo struktury umów, które realizując cel zamierzony przez strony, dokładniej zabezpieczają interesy naszych klientów, minimalizują ryzyko i optymalizują kwestie danin publicznych.

W ramach naszej działalności:

  • identyfikujemy ryzyko związane z planowanymi transakcjami i wskazujemy środki mające na celu jego eliminację lub minimalizację;

  • tworzymy efektywne prawnie i podatkowo struktury transakcji wiązanych, zapewniające bezpieczeństwo prawne naszych klientów i korzystną optymalizację podatkową;

  • reprezentujemy naszych klientów w rozmowach z kontrahentami.

Wspólnikiem kierującym działem spółek jest doradca podatkowy Przemysław Włodarczyk

 

Poniżej znajdują się foldery informacyjne dotyczące usług świadczonych przez dział prawa cywilnego i spadków KWK Legal.