Windykacja przedsądowa

Kiedy dłużnik nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, a droga sądowa stanowi dla Państwa ostateczność, nasi prawnicy przedstawią takie rozwiązanie, które pozwoli zminimalizować ryzyko i najlepiej zabezpieczy Państwa interesy.

Nasza kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorców na etapie negocjacji przedsądowych.

Oferujemy między innymi:

 • ocenę roszczenia i przyjęcie najkorzystniejszej strategii działania;

 • przedstawienie alternatywnych sposobów zakończenia sporu;

 • formułowanie przedsądowych wezwań do zapłaty;

 • reprezentację w rozmowach na linii wierzyciel – dłużnik.

Windykacja sądowa

W przypadku potrzeby szybkiego wyegzekwowania należności lub w braku możliwości porozumienia z dłużnikiem, nasza kancelaria przeprowadza postępowanie sądowe w celu uzyskania prawomocnego wyroku zasądzającego.

Nasi prawnicy posiadają szerokie doświadczenie w zakresie litygacji.

Oferujemy kompleksową pomoc prawną w procesie, a w tym między innymi:

 • skutecznie przeprowadzamy postępowania sądowe, od złożenia powództwa do uzyskania tytułu wykonawczego;

 • skutecznie przeprowadzamy postępowania zabezpieczające roszczenia przed sądem;

 • reprezentujemy klientów we wszystkich powołanych postępowaniach, przed wszystkimi sądami.

Windykacja komornicza

Kiedy dłużnik wstrzymuje się z płatnością pomimo prawomocnego wyroku, pomożemy Państwu w wyegzekwowaniu należności przed komornikiem sądowym.

Nasi prawnicy uczestniczą w licznych postępowaniach egzekucyjnych, pomagając skutecznie wyegzekwować należności.

Nasz kancelaria między innymi:

 • przeprowadza postępowania egzekucyjne, od złożenia wniosku egzekucyjnego do zakończenia postępowania;

 • monitoruje toczące się postępowanie egzekucyjne, bieżąco reagując na czynności dłużnika i komornika;

 • doradza w poszczególnych czynnościach w toku postępowania egzekucyjnego, takich jak zajęcie majątku, licytacja, udzielenie przybicia;

 • prowadzi postępowania ze skarg na czynności komornika;

 • prowadzi sprawy z powództw interwencyjnych i przeciwegzekucyjnych.

Niezależnie od powyższego oferujemy pomoc prawną w sytuacjach, gdy w wyniku egzekucji nie uzyskali Państwo zwrotu całości lub części należności. Proponujemy podjęcie takich kroków prawnych, które w zależności od sytuacji, pozwolą na skierowanie egzekucji do majątku osób trzecich lub też na wyjawienie majątku dłużnika.

Wspólnikiem kierującym działem windykacji i zabezpieczeń jest radca prawny Michał Kłodawski

 

Poniżej znajdują się foldery informacyjne dotyczące usług świadczonych przez dział windykacji i zabezpieczeń KWK Legal.

pdf windykacje i zabezpieczenia