Audyt podatkowy ma na celu zdiagnozowanie stanu przedsiębiorstwa z punktu widzenia jego rozliczeń podatkowych. W ramach badania sprawdzamy wszystkie należności publicznoprawne, do których opłacania zobowiązany jest przedsiębiorca. Wynikiem naszej weryfikacji jest raport podsumowujący zidentyfikowane przez nas nieprawidłowości.

Dzięki raportowi, jesteście Państwo pewni własnych rozliczeń, a także przygotowani na ewentualną kontrolę podatkową. W naszym raporcie nie ograniczamy się tylko wskazania nieprawidłowego rozliczenia podatku, ale wskazujemy również przyczynę wystąpienia takiej nieprawidłowości, a także przedstawiamy nasze rekomendacje na przyszłość, dzięki którym mogą Państwo zaoszczędzić podatek lub ograniczyć ryzyko zaległości podatkowej.

Wspólnikiem kierującym działem doradztwa podatkowego jest doradca podatkowy Przemysław Włodarczyk

 

Poniżej znajdują się foldery informacyjne dotyczące usług świadczonych przez dział doradztwa podatkowego KWK Legal.

pdf PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA

pdf PRAWA AUTORSKIE zwiększenie wynagrodzenia pracowników