Dziedziczenie to proces złożony. Decyzje podejmowane w związku z otwarciem spadku znajdują bezpośrednie przełożenie na sytuację finansową spadkobierców oraz ich najbliższych. W spadku można odziedziczyć zarówno aktywa, jak i długi. Nasi prawnicy skutecznie przeprowadzą Państwa przez cały proces dziedziczenia od momentu otwarcia spadku do działu spadku umożliwiającego samodzielne rozporządzania odziedziczonym majątkiem.

Zasady dziedziczenia

Co do zasady spadek można odziedziczyć na podstawie przepisów ustawy lub na mocy testamentu. W zależności od trybu dziedziczenia różnić się mogą prawa spadkobierców, ich udziały w spadku i możliwości działania.

Nasi prawnicy zapoznają Państwa z istotnymi zagadnieniami w zakresie prawa spadkowego oraz doradzą w jaki sposób najlepiej zabezpieczyć Państwa interesy w toku postępowań spadkowych.

W ramach świadczonej przez nas pomocy prawnej:

 • udzielamy kompleksowych porad prawnych wskazując podstawę dziedziczenia (ustawa, testament), jak i udział klienta w spadku;

 • doradzamy, jak najkorzystniej przeprowadzić proces dziedziczenia z punktu widzenia interesów naszych klientów;

 • reprezentujemy klientów w sprawach o uznania za niegodnego.

Testamenty

Testament jest jedynym sposobem rozrządzenia majątkiem na wypadek śmierci, stąd niezwykle istotne jest, by został sporządzony prawidłowo. Wadliwie sporządzony testament może nie spowodować skutków zakładanych przez spadkodawcę, a w skrajnych przypadkach może zostać uznany za nieważny.

Nasza kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw związanych z dziedziczeniem testamentowym.

Świadcząc usługi prawne na Państwa rzecz:

 • doradzamy w jaki sposób skutecznie sporządzić testament i nadać mu taką treść, by odzwierciedlał rzeczywistą wolę spadkodawcy (powołanie spadkobiercy, zapisy, zapisy windykacyjne i polecenia, wydziedziczenie);

 • kompleksowo doradzamy w zakresie skutków rozrządzenia testamentowego, zarówno dla spadkobierców, jak i osób trzecich, a w tym oceniamy skuteczność testamentu i możliwości jego podważenia;

 • reprezentujemy klientów we wszelkich postępowaniach sądowych, a w tym przeprowadzamy postępowania spadkowe w oparciu o testamenty.

Zachowek

Zachowek to roszczenie finansowe najbliższych spadkodawcy, pominiętych w testamencie. W szczególnych sytuacjach przy dziedziczeniu ustawowym, gdy spadkodawca rozdysponował majątkiem przed śmiercią poprzez darowizny, zachowek również może przysługiwać.

Nasi prawnicy pomogą Państwu ustalić, czy w związku z dziedziczeniem przysługuje Państwo zachowek lub też, czy są Państwo narażeni na roszczenia z tego tytułu.

W ramach naszej działalności:

 • ustalamy zasadność roszczenia o zachowek, jego wysokość i osoby uprawnione do zachowku;

 • oceniamy skuteczność wydziedziczenia najbliższych;

 • skutecznie przeprowadzamy postępowania z roszczeń o zachowek, reprezentując w nich naszych klientów przed sądem.

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Zakres odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe zależy przede wszystkim od aktywności w powołanym zakresie. Podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może rodzić istotne konsekwencje zarówno dla najbliższych spadkobiercy, jak i pozostałych spadkobierców.

Nasza kancelaria kompleksowo przedstawi Państwu skutki prawne w zakresie odpowiedzialności za długi, jak również zaproponuje najkorzystniejszy sposób działania w danej sytuacji.

Świadcząc pomoc prawną między innymi:

 • identyfikujemy zakres odpowiedzialności za długi spadkowe i doradzamy działania mające na celu optymalizację odpowiedzialności;

 • reprezentujemy naszych klientów w sprawach sądowych o roszczenia regresowe w związku z odpowiedzialnością za długi spadkowe.

Stwierdzenie nabycia spadku

Aby uregulować stan prawny powstały po otwarciu spadku konieczne jest w pierwszej kolejności oficjalne stwierdzenie, kto spadek nabył. Nierzadko zdarza się, że stwierdzenia nabycia spadku nie przeprowadzono dla wielu osób, które nawzajem po sobie dziedziczą, co może utrudniać ustalenie właściwego spadkobiercy i jego udziału spadkowego.

Nasz kancelaria świadczy pomoc prawną, która pozwoli Państwu ustalić właściwy krąg spadkobierców i skutecznie przeprowadzić postępowanie spadkowe.

W szczególności:

 • udzielamy kompleksowej porady prawnej w kwestii nieuregulowanych prawnie spadków;

 • przeprowadzamy postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku i reprezentujemy klientów w tym postępowaniu;

 • doradzamy w kwestiach poświadczenia dziedziczenia;

 • świadczymy pomoc prawną po stwierdzeniu nabycia spadku tak, aby zrealizować dalsze cele związane z dziedziczenie, jak np. wpis do księgi wieczystej nieruchomości.

Dział spadku

Kiedy spadek przypada kilku spadkobiercom, dysponują nim oni na zasadach współwłasności majątkowej. Współwłasność ta jest zazwyczaj stanem przejściowym, a dopiero wskutek działu spadku spadkobiercy mogą rozporządzać przedmiotami, które przypadły im w dziale.

W ramach naszej działalności kompleksowo wyjaśniamy wszelkie kwestie związane z działem spadku.

W szczególności:

 • udzielamy kompleksowych porad prawnych między innymi w zakresie możliwości podziału spadku, rozporządzaniu udziałami w przedmiocie należącym do spadku, zaliczenia darowizn na schedę spadkową;

 • przeprowadzamy skuteczne działy spadku formułując stosowne umowy lub reprezentując naszych klientów w postępowaniach sądowych o dział spadku;

 • przeprowadzamy postępowania z roszczeń z rękojmi dotyczących przedmiotów spadkowych.

Przekazanie młodemu pokoleniu przedsiębiorstwa/biznesu

Sukcesja biznesu to poczynienie pewnych kroków, tak faktycznych, jak i prawnych, mających na celu przekazanie prowadzenia interesów swoim sukcesorom, najczęściej synowi lub córce, lub też innym członkom rodziny.

Nasi prawnicy pomagają w sprawnym przekazaniu praw i obowiązków na nowych właścicieli lub zarządców biznesu, doradzając i świadcząc niezbędną pomoc prawną i podatkową a także doradztwo biznesowe w toku tak ważnego przedsięwzięcia jak przekazanie działającego biznesu młodszemu pokoleniu..

Aby zapoznać się ze szczegółami wskazanej usługi zapraszamy do odwiedzenia tej części naszej strony internetowej, która poświęcona jest tematyce sukcesji biznesu.

Wspólnikiem kierującym działem prawa cywilnego i spadków jest radca prawny Michał Kłodawski

 

Poniżej znajdują się foldery informacyjne dotyczące usług świadczonych przez dział prawa cywilnego i spadków KWK Legal.

pdf Rekompensata za wypadki pdf UMOWY Z KONSUMENTEM - pomoc prawna dla sklepów internetowych