Podatek od nieruchomości, w przypadku podmiotów dysponujących znacznym majątkiem produkcyjnym, stanowi bardzo wysokie zobowiązanie publicznoprawne. Z uwagi zaś na specyfikę rozliczenie tego podatku, tj. umiejętność zastosowania nie tylko norm prawa podatkowo lecz także prawa budowlanego, firmy niejednokrotnie nie weryfikują prawidłowości swoich rozliczeń w tym temacie.

Nasze doświadczenie pokazuje, że podatnicy w przeważającej części przypadków rozliczają podatek od nieruchomości w nieprawidłowy sposób. Często, nieprawidłowości te skutkują niepotrzebną nadpłatą tego podatku na rzecz organów podatkowych.

W ramach naszej pomocy, oferujemy Państwu kompleksowy audyt podatku od nieruchomości, dzięki któremu będziecie Państwo mogli mieć pewność co do prawidłowości rozliczeń firmy z tego tytułu. Nasza usługa obejmuje także dokonanie obmiaru powierzchni użytkowych budynków przedsiębiorstwa.

Nasi prawnicy uczestniczyli w licznych przeglądach podatku od nieruchomości oraz prowadzili postępowania przed organami podatkowymi dotyczące tego podatku na terenie całej Polski.

Wspólnikiem kierującym działem doradztwa podatkowego jest doradca podatkowy Przemysław Włodarczyk

 

Poniżej znajdują się foldery informacyjne dotyczące usług świadczonych przez dział doradztwa podatkowego KWK Legal.

pdf PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA

pdf PRAWA AUTORSKIE zwiększenie wynagrodzenia pracowników