Stopień skomplikowania prawa podatkowego powoduje, że wiele transakcji, lub całych modeli biznesowych może zostać przeprowadzone na różne sposoby, które różnić się będą między sobą konsekwencjami podatkowymi. Prawem podatnika jest wybranie takiego rozwiązania, które determinować będzie najniższe zobowiązanie podatkowe. Nasza kancelaria pomaga w znalezieniu rozwiązań, które w sposób całkowicie legalny i bezpieczny, generować będą jak najmniejsze zobowiązanie podatkowe. Planowanie podatkowe jest szczególne istotne w przypadku dużych, jednorazowych transakcji oraz w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstw lub grup kapitałowych.

Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie działań optymalizacyjnych, a nasi prawnicy pomogli zaoszczędzić podatki największym firmom w Polsce na łączną kwotę kilkunastu milionów złotych.

Wspólnikiem kierującym działem doradztwa podatkowego jest doradca podatkowy Przemysław Włodarczyk

 

Poniżej znajdują się foldery informacyjne dotyczące usług świadczonych przez dział doradztwa podatkowego KWK Legal.

pdf PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA

pdf PRAWA AUTORSKIE zwiększenie wynagrodzenia pracowników