Własność intelektualna

Nasza kancelaria świadczy pełną pomoc prawną w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Pomagamy również w zakresie własności przemysłowej, to jest wynalazków i patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, czy topografii układów scalonych.

Wspólnikiem kierującym działem własności intelektualnej jest radca prawny Michał Kłodawski

 

Poniżej znajdują się foldery informacyjne dotyczące usług świadczonych przez dział własności intelektualnej KWK Legal.