Nasi prawnicy posiadają szerokie doświadczenie w reprezentowaniu podatników przed sądami administracyjnymi. Prowadzimy wszelkiego rodzaju sprawy poczynając od postępowań nadpłatowych, postępowań dotyczących zaległości podatkowych, czy wreszcie postępowań dotyczących indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Reprezentowaliśmy największych podatników w Polsce we wszystkich instancjach, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Wspólnikiem kierującym działem doradztwa podatkowego jest doradca podatkowy Przemysław Włodarczyk

 

Poniżej znajdują się foldery informacyjne dotyczące usług świadczonych przez dział doradztwa podatkowego KWK Legal.

pdf PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA

pdf PRAWA AUTORSKIE zwiększenie wynagrodzenia pracowników