Zakładanie spółki

W obecnym systemie prawnym, przedsiębiorca ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w jednej z licznych form prawnych – od indywidualnej działalności gospodarczej, przez spółkę cywilną, po różne spółki prawa handlowego.

Wybór formy prowadzenia biznesu nie jest oczywisty ani prosty, a w procesie decyzyjnym należy wziąć pod uwagę takie aspekty jak:

 • zasady ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki;

 • formę opodatkowania spółki i jej wspólników;

 • obowiązki księgowe;

 • obowiązki raportowania;

 • możliwości pozyskania kapitału dla spółki w danej formie;

 • zdatność danej spółki do realizacji zamierzanego przedsięwzięcia.

Nasi prawnicy pomogą Państwu wybrać model spółki najbardziej odpowiedni dla potrzeb prowadzonej przez Państwa działalności. W szczególności:

 • doradzamy w zakresie wyboru najodpowiedniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej (rodzaju spółki);

 • przygotowujemy wszelką dokumentację niezbędną do zawiązania spółki;

 • skutecznie przeprowadzamy rejestrację spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym;

 • uzyskujemy w organach i instytucjach państwowych wszelkie dokumenty niezbędne do działalności spółki (NIP, REGON, VAT, VAT UE).

 

Likwidacja spółki

Zakończenie działalności gospodarczej w formie spółki handlowej lub też spółki cywilnej, wiąże się z szeregiem obowiązków, zarówno prawnych, jak i podatkowych i księgowych, których spełnienie warunkuje prawidłową likwidację spółki. Sposób przeprowadzenia likwidacji zależy w znacznej mierze od wspólników, a odpowiednie ustawienie organizacyjne procesu likwidacyjnego może pozwolić tak spółce, jak i wspólnikom na znaczące oszczędności podatkowe.

Nasi prawnicy pomogą Państwu w przeprowadzeniu likwidacji spółki w sposób kompleksowy – doradzą jak przygotować likwidację tak, aby proces przebiegł najbardziej optymalnie podatkowo oraz skutecznie wykreślą spółkę z rejestru przedsiębiorców.

W szczególności:

 • doradzamy w kwestiach optymalizacji podatkowej procesu likwidacyjnego, tworząc efektywne modele likwidacyjne;

 • doradzamy w kwestiach księgowości związanych z likwidacją spółki;

 • przeprowadzamy całe postępowanie likwidacyjne, asystując przy wszystkich czynnościach, takich jak przygotowywanie projektów uchwał wspólników i likwidatorów, rejestracji w KRS, tworzeniu bilansów i sprawozdań likwidacyjnych;

 • reprezentujemy klientów w sprawach sądowych związanych z procesem likwidacji, jak np. w sprawach rozwiązania spółki na żądanie wspólnika, czy sądowego odwołania likwidatorów.

Wspólnikiem kierującym działem spółek jest doradca podatkowy Przemysław Włodarczyk

 

Poniżej znajdują się foldery informacyjne dotyczące usług świadczonych przez dział prawa cywilnego i spadków KWK Legal.