W ostatnich latach znacząco wzrosła świadomość przedsiębiorców w zakresie zastosowania prawa autorskiego w transakcjach handlowych. Regulacje związane z ochroną prawnoautorską dotyczyć mogą zarówno działalności artystów, takich jak pisarze, malarze, muzycy, czy aktorzy, jak i wszelkich podmiotów zawierających umowy cywilnoprawne, a w tym w szczególności umowy o dzieło, czy roboty budowlane.

Świadcząc pomoc prawną z zakresu prawa autorskiego pomożemy Państwu skutecznie wdrożyć założone cele, uwzględniając stosowne regulacje prawnoautorskie.

W ramach naszej działalności między innymi:

  • skutecznie zabezpieczamy interesy klientów formułując i opiniując umowy prawnoautorskie (umowy przeniesienia praw, licencje) oraz umowy dotyczące praw pokrewnych, jak i zapisy dotyczące ochrony tych praw zawarte w innych umowach prawa cywilnego;

  • udzielamy kompleksowych porad w zakresie dzieł specyficznych, takich jak utwory audiowizualne, czy programy komputerowe;

  • skutecznie wdrażamy ochronę autorskich praw osobistych i majątkowych, a w tym reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych;

  • reprezentujemy klientów w sporach z organizacjami zbiorowego zarządzania, a w tym z ZAiKS;

  • doradzamy w kwestiach odpowiedzialności karnej za naruszenie praw autorskich.

Naszym celem jest zapewnienie wszechstronnej ochrony Państwa twórczości, jak również bezpieczeństwa obrotu praw z nią związanych. Nasza kancelaria prowadzi kompleksowo wszelkie sprawy dotyczące ochrony prawnoautorskiej dzieł, odciąża autorów w aspekcie prawnym i ułatwia tym samym swobodną realizację dalszych projektów twórczych.

Wspólnikiem kierującym działem własności intelektualnej jest radca prawny Michał Kłodawski

 

Poniżej znajdują się foldery informacyjne dotyczące usług świadczonych przez dział własności intelektualnej KWK Legal.