Kontrola podatkowa czy też kontrola skarbowa dotyka praktycznie każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Specyfika tego postępowania, w szczególności zaś mogące wyniknąć z niego konsekwencje, wymaga aby było ono prowadzone przez osoby, które posiadają wiedzę z zakresu prawa podatkowego, ale również aby posiadały doświadczenie litygacyjne w sporach z organami podatkowymi.

Nasi prawnicy uczestniczyli w wielu kontrolach broniąc podatników w sporach z organami podatkowymi. To co nas wyróżnia, to umiejętność niekonfliktowego rozwiązywania sporów z administracją podatkową (soft litigation).

Wspólnikiem kierującym działem doradztwa podatkowego jest doradca podatkowy Przemysław Włodarczyk

 

Poniżej znajdują się foldery informacyjne dotyczące usług świadczonych przez dział doradztwa podatkowego KWK Legal.

pdf PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA

pdf PRAWA AUTORSKIE zwiększenie wynagrodzenia pracowników