Coraz więcej polskich przedsiębiorców planuje swoją ekspansję na teren Unii Europejskiej, czy nawet za granice Wspólnoty. Międzynarodowe prawo podatkowe jest dziedziną niezwykle skomplikowaną, lecz jej znajomość determinuje sukces w podbijaniu zagranicznych rynków przez polskich przedsiębiorców. Nawet zwykły zakup usługi niematerialnej od podmiotu mającego siedzibę za granicą, może rodzić po stronie polskiego przedsiębiorcy obowiązek pobrania i wpłacenia do urzędu skarbowego tzw. podatku u źródła.

Naszym zadaniem jest zapewnienie Państwu niezbędnej wiedzy, tak aby wszelkie kontakty związane z podmiotami zagranicznymi lub też rozwój przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych był bezpieczny z podatkowego punktu widzenia.

Wspólnikiem kierującym działem doradztwa podatkowego jest doradca podatkowy Przemysław Włodarczyk

 

Poniżej znajdują się foldery informacyjne dotyczące usług świadczonych przez dział doradztwa podatkowego KWK Legal.

pdf PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA

pdf PRAWA AUTORSKIE zwiększenie wynagrodzenia pracowników