Badania due diligence

Badanie due diligence, czyli tzw. należytej staranności, to wszechstronna analiza spółki pozwalająca zapoznać się z jej strukturą organizacyjną, wynikiem finansowym, stanem prawnym i podatkowym, celem identyfikacji obszarów ryzyka związanych z dotychczasową działalnością, planowaną transakcją lub z zamiarem potencjalnej restrukturyzacji.

Analizy takie prowadzi się zwyczajowo na potrzeby fuzji i przejęć spółek, procesów prywatyzacyjnych, czy też na zlecenie własne przedsiębiorcy z założeniem zmian w funkcjonowaniu spółki.

Nasza kancelaria przeprowadza badania due diligence korzystając z wiedzy i doświadczenia zdobytego na gruncie prawa, podatków, księgowości i praktyki biznesowej.

Nasi prawnicy:

  • przeprowadzają analizę w zakresie sytuacji prawnej spółki, a w tym przykładowo: praw do nieruchomości, stanu zatrudnienia w tym pod kątem ewentualnych zmian, praw z zakresu własności intelektualnej i prawa autorskiego;

  • przeprowadzają analizę w zakresie sytuacji podatkowej spółki, a w tym między innymi identyfikują ryzyka podatkowe, określają prawidłowość dotychczasowych rozliczeń podatkowych,

  • przeprowadzają analizę w zakresie księgowości spółki, badając między innymi prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, ewidencji środków trwałych, czy poprawność dokumentacji transakcji;

  • świadczą usługi doradztwa biznesowego, przeprowadzając analizę w zakresie efektywności organizacji;

  • przygotowują kompleksowy raport z badania due diligence, wskazujący na przeprowadzone czynności, wnioski z analiz i zalecenia co do dalszego sposobu działania.

Wspólnikiem kierującym działem spółek jest doradca podatkowy Przemysław Włodarczyk

 

Poniżej znajdują się foldery informacyjne dotyczące usług świadczonych przez dział prawa cywilnego i spadków KWK Legal.