Zabezpieczenie transakcji daje przedsiębiorcy poczucie bezpieczeństwa. W przypadku niewykonania umowy przez kontrahenta, dzięki zabezpieczeniu, możliwe jest szybkie i skuteczne przymuszenie dłużnika do wykonania zobowiązania, a w tym zapłaty należności.

Zabezpieczenie doskonale sprawdza się również w sytuacji, gdy Państwa kontrahent wyraża wolę zapłaty, jednakże nie czyni realnych kroków w celu uregulowania należności – poprzez odpowiednie zabezpieczenie możemy zminimalizować Państwa ryzyko w kontekście uzyskania płatności, bez konieczności kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Nasz kancelaria skutecznie wdraża takie zabezpieczenia, jakie są najbardziej adekwatne do sytuacji i potrzeb klientów.

Świadczymy pomoc prawną między innymi w zakresie zabezpieczeń w formie:

  • hipoteki,

  • zastawu,

  • zastawu rejestrowego,

  • poręczeń,

  • weksli,

  • przewłaszczenia na zabezpieczenie,

  • dobrowolnego poddaniu się egzekucji.

Wspólnikiem kierującym działem windykacji i zabezpieczeń jest radca prawny Michał Kłodawski

 

Poniżej znajdują się foldery informacyjne dotyczące usług świadczonych przez dział windykacji i zabezpieczeń KWK Legal.

pdf windykacje i zabezpieczenia