Upadłość dłużnika nie musi pozbawiać wierzyciela szans na egzekucję należności. Właściwe zgłoszenie wierzytelności i podjęcie odpowiednich czynności w postępowaniu upadłościowym może zwiększyć szansę na uzyskanie wyższej spłaty niż w przypadku zwyczajnego monitorowania postępowania.

Z drugiej strony, skuteczne złożenie wniosku o upadłość przez dłużnika może ograniczyć straty z jakimi wiąże się nadmierne zadłużenie, jak również w pewnych przypadkach wyłączyć odpowiedzialność osobistą.

W zakresie postępowania upadłościowego oferujemy między innymi:

 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie skutków upadłości dla wierzycieli i dłużników, a w tym możliwości zarządu majątkiem i rozporządzania jego składnikami, skutków upadłości dla toczących się postępowań, czy ustrojów majątkowych małżeńskich;

 • formułowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, jak i zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości;

 • formułowanie pozostałych wniosków w toku postępowania upadłościowego, np. wniosku o wyłączenie mienia z masy upadłości;

 • kompleksowe doradztwo prawne przy czynnościach likwidacji masy upadłości, takich jak aukcje, przetargi, sprzedaż z wolnej ręki;

 • kompleksowe doradztwo biznesowe w postępowaniu z możliwością zawarcia układu;

 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie skutków zakończenia lub umorzenia postępowania upadłościowego.

Ponadto ze strony wierzycieli oferujemy kompleksową pomoc prawną między innymi w zakresie:

 • zgłoszenia wierzytelności;

 • reprezentacji na zgromadzeniu wierzycieli;

 • składania skarg w toku postępowania, np. zaskarżeniu listy wierzytelności.

Ze strony dłużników oferujemy ponadto:

 • składanie wniosków o umorzenie niezaspokojonych wierzytelności – w przypadku upadłości osób fizycznych będących przedsiębiorcami;

 • doradztwo prawne w postępowaniu o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Niezależnie od powyższego świadczymy kompleksową pomoc prawną, jak również doradztwo biznesowe i ocenę ryzyka dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością rozważających wszczęcie postępowania naprawczego.

Wspólnikiem kierującym działem windykacji i zabezpieczeń jest radca prawny Michał Kłodawski

 

Poniżej znajdują się foldery informacyjne dotyczące usług świadczonych przez dział windykacji i zabezpieczeń KWK Legal.

pdf windykacje i zabezpieczenia